Naše služby pro Vaše teplo domova

 

Technologie akumulačních nádrží

 

Pro solární technologie je použití různých typů zásobníků velmi důležité, protože sluneční záření a energie jsou dostupné pouze během dne kdy není zamračeno. Proto použité objemy zásobníků jsou větší a při dimenzování se počítá určitá zásoba (kapacita), která se využije při nevýhodných klimatických podmínkách.

 

Akumulátory


Akumulátory jsou většinou z uhlíkové oceli bez vnitřních úprav. Můžeme použít společné akumulátory pro solární systém a např. pro krbový výměník nebo jiný zdroj. Problémem je většinou umístění větších nádob nebo dostatečné průchody. Proto se akumulace s většími objemy řeší montáží beztlakých akumulátorů přímo v místě spotřeby. Předávání a odběr tepla se u velkých akumulátorů řeší pomocí předávacích stanic (deskový výměník, cirkulační čerpadlo, regulace). Velké akumulátory jsou vybaveny stratifikačními vestavbami, aby nedocházelo k míchání vody (studená má být dole, teplá nahoře v zásobníku). Někdy je lepší než 1 velký akumulátor použít 2 nebo více. Potom nejstudenější je nabíjen a nejteplejší se využívá pro dodávky tepla. Objem akumulátoru se musí prověřit ze dvou hledisek – z hlediska využití kapacity zdroje (kolektory budou nabíjet celý den, kamna musí hořet celý večer apod.) nebo z hlediska zabezpečení topení z akumulátoru při vypnutí zdroje tepla.

 

Kombinované akumulátory


Běžně se pro ně používá název – „zásobník v zásobníku“. Ve velkém zásobníku je topná voda, v malém vnitřním zásobníku je pitná (teplá) voda. Výhodou je, že vám stačí pro topení i přípravu teplé vody 1 zásobník. Kombinovaný akumulátor může být vybaven vnitřními hady – solární dole ve velké vnější nádobě, dohřívací v horní části v malé nádobě. Do obou nádob lze objednat elektrické topné těleso.

 

Solární akumulátory


Používáme pro ně typové označení Delta. Jedná se o akumulátory z uhlíkové oceli, které mají větší objem než 500 litrů, mají 2 a více vnitřních výměníků a ohřívají teplou vodu průtokem. Výhodou je, že pro RD potřebujeme pouze 1 nádobu na topení i TV.

 

Speciální akumulátory a ohřívače


(z produkce firmy Cordivari) Nádoby mohou být z uhlíkové oceli a vnitřní povrch nádoby je ošetřen keramickým nátěrem (polywarm) nebo z nerezi. Výměníky jsou
měděné nebo nerezové a vyměnitelné. Nádoby mohou být osazeny 1 až 3 výměníky. Objem do 5000 litrů.

 

Nemrznoucí směs a plnění systému


Solární systém je z velké části instalován ve venkovním prostředí. Abychom nemuseli před zimou systém vpouštět a neohrožovali poškození kolektorů, je nutné plnit systém nemrznoucí směsí. Používají se vodné roztoky monopropylenglykolu, inhibitorů koroze a stabilizátorů. (AGRIMEX – KOLEKTON P super). Kolekton se dodává v 10litrových kanistrech, které můžeme použít při provozu na jímání kapaliny z pojistné armatury. Teplonosná kapalina s nízkým bodem tuhnutí je vhodná do všech typů slunečních kolektorů. Kapalina je na bázi monopropylenglykolu (1,2 propandiolu) s přídavkem nejedovatých inhibitorů koroze a stabilizátorů pro dosažení zvýšené tepelné stability a prodloužené životnosti. Výrobce předpokládá životnost kapaliny 10 roků. Jsou doporučené 1x za 2 roky provádět kontrolu kapaliny na zámrznou teplotu a pH. Pro plnění solárního systému je potřeba vhodné čerpadlo nebo plnicí zařízení. Před plněním systému nemrznoucí směsí doporučujeme solární systém propláchnout a pak naplnit pitnou vodou. Po natlakování zkontrolovat celý systém. Voda má výhodu proti glykolu, že je nesrovnatelně levnější. Navíc roztok glykolu je kluzký a lepí. Doporučujeme instalovat plnicí ventil a používat plnicí vozík.

 

Více: Solární systémy.pdf

 

Technologie solárních systémů

Solární systémy.pdf

 

Veškeré dotazy rádi zodpovíme. Pište na motocycles@seznam.cz nebo navštivte náš Showroom, kde se Vám bude věnovat školený pracovník.

počítadlo.abz.cz